ZAPRAWIARKA NOROGARD R35

WYDAJNA

solidna konstrukcja

łatwa do czyszczenia

Opis

Profesjonalna zaprawiarka przeznaczona dla dużych zakładów nasiennych, gdzie wymagana jest wysoka jakość zaprawiania przy zapewnieniu dużej wydajności.

  • wydajność od 14 do 35 ton/godz.
  • ciągły automatyczny system kontroli zadawanej zaprawy i przepływu nasion
  • łatwy system dozowania i kalibracji w obiegu zamkniętym
  • łatwe szybkie czyszczenie
  • dokładny system dozowania nasion i zadawania zaprawy
  • minimum prac obsługowych

System dozowania zaprawy

Nasiona dozowane podajnikiem obrotowym wpadają do leja zasypowego, gdzie stożek obrotowy zapewnia równomierny przepływ nasion poprzez system dozo-wania zaprawy. Pod stożkiem zaprawa jest dozowana w postaci mgły, co zapewnia całkowite pokrycie powierzchni nasion.

Podajnik obrotowy

Nasiona są dozowane z kosza zasypowego za pośrednictwem podwójnego podajnika obrotowego. Podajniki obrotowe odmierzają dokładną ilość nasion.
Szczotki zapewniają jednakowe wypełnienie poszczególnych cel podajnika. Licznik zapewnia kontrolę nad ilością wysypów z poszczególnych cel podajnika obrotowego. Zastosowane rozwiązanie umożliwia dokładne odmierzenie ilości podawanych nasion do zaprawiarki. Wydajność w tonach/godz. jest łatwo obliczana przez komputerowy system wagowy. Opcja – waga i wydajność jest wyświetlana na wyświetlaczu przy zaprawiarce.

Mieszanie

Po zadaniu zaprawy nasiona wpadają do przenośnika mieszającego. Przenośnik składa się z dwóch stref: strefy mieszającej i strefy przenoszącej.

Schemat zaprawiarki R35


Zobacz również