SIGMA MASZYNA CZYSZCZĄCO-SORTUJĄCA

Planetarny Separator Bębnowy Firmy DAMAS

DAMAS ZAKŁADY NASIENNE

 

Duńska firma DAMAS jest jednym z najstarszych i mających największe doświadczenie w Europie producentów pojedynczych maszyn i całych zakładów przerobu zbóż 1 nasion. Od ponad 150 lat DAMAS specjalizuje się w tej dziedzinie wykorzystując zdobytą w tym czasie wiedzę dla rozwoju zupełnie nowych technologii i procesów oczyszczania zbóż i nasion. Wyszkoleni pracownicy firmy DAMAS opracowują projekty, oraz gwarantują wykonanie wysokiej klasy maszyn i urządzeń. Przykładem może być maszyna SIGMA w której zastosowano innowacje mające wyraźne zalety techniczne i ekonomiczne.

MASZYNA CZYSZCZĄCA SIGMA DAMAS

 

Sigma jest wysokiej wydajności maszyną czyszczącą i sortującą. Jej podstawowymi funkcjami są czyszczenie wstępne nasion i zbóż, klasyfikowanie słodu jęczmiennego, a także przemysłowe czyszczenie nasion twardych. Maszyna wymaga bardzo mało miejsca, w związku z czym może być łatwo zainstalowana w istniejących zakładach. Pracuje niemal bez wibracji. Efekt polerowania powierzchni ziarna obrotowymi ekranami pozwala na osiągniecie znacznie wyższego poziomu higieny czyszczenia oraz ogranicza występowanie bakterii i grzybów.

DAMAS SIGMA

DAMAS SIGMA

SIGMA w zależności od wydajności może być wyposażona w 2, 3,4,6 lub 8 bębnów czyszczących do których równomierny podział podawanego ziarna zapewnia obrotowy element rozdzielacza (2). W maszynie o 6 i 8 bębnach czyszczących oczyszczone zboże opuszcza maszynę dwoma niezależnymi wylotami.
Jest produkowana w 8 różnych rozmiarach o wydajności od 40 do 220 t/godz. Tak wysoką wydajność można osiągnąć zajmując niewielką powierzchnię podłogi i małą wysokość pomieszczenia. Jest to wyraźna zaleta w porównaniu z tradycyjnymi maszynami stołowymi o tej samej wydajności dostępnymi na rynku zbożowym.

Zaletami separatora planetarnego są:

 • Elastyczny system modułowy do odbioru ziarna i odpadów,
  wszystkie punkty wylotowe oraz drzwi do wymiany bębnów
  czyszczących są łatwo przestawne w osi maszyny, zatem maszynę
  można dostosować do różnych warunków budynku.
 • Wymiana bębnów czyszczących które mogą być
  wymieniane bardzo szybko i można je wyjmować pionowo przez
  górne drzwi oszczędzając miejsce wokół maszyny.
 • Brak wibracji ponieważ wszystkie ruchy maszyny są rotacyjne. Dzięki
  wykorzystaniu  zalet siły odśrodkowej w procesie oczyszczania i
  sortowania  SIGMA może wykonywać prace równie efektywnie gdy jest
  zainstalowana na przyczepie, co świadczy o tym że nie jest konieczny
  żaden fundament ani wyrównana powierzchnia podczas pracy
  maszyny.
 • Przyjazna dla środowiska. SIGMA pracuje w obudowie
  zamkniętej jest dziwiękoszczelna i bezpyłowa. Maszyna jest dostępna
  w wersji wyposażonej w system zamkniętego obiegu powietrza
  czyszczącego co poważnie redukuje ryzyko zanieczyszczenia
  środowiska i eliminuje koszty związane z instalacją drogich filtrów
  odpylających.
 • Przystosowana do lepkiego materiału, lepiej czyści wilgotny,
  trudny surowiec dzięki wykorzystaniu siły odśrodkowej.
 • Efekt samoczyszczenia uzyskuje się dzięki ruchom
  rotacyjnym maszyny który to tworzy strumień powietrza usuwający
  wszelkie ziarna przed zasypem nowej partii materiału.
 • Czyszczenie bębnów sitowych za pomocą
  samoregulujących się szczotek rolkowych zapewniających pełne
  czyszczenie  sit. także w przypadku obróbki mokrego lub lepkiego
  surowca.
 • Łatwa w obsłudze ponieważ podczas pracy maszyny
  wymagana jest minimalna ilość dodatkowych regulacji.

ZASADA DZIAŁANIA

DAMAS_SIGMAZ-SERAFIN._2jpg

 

Surowiec (1) jest podawany do bębnów sitowych (3) poprzez rozdzielacz obrotowy (2). Bębny sitowe obracają się planetarnie tzn. wokół własnej osi (4) i w tym samym czasie wirują wokół osi maszyny. Powstała w ten sposób siła odśrodkowa dociska ziarno do ścian bębnów sitowych i proces czyszczenia polega na odsianiu drobnych frakcji przez sito zewnętrzne (5). Grube odpady zostają zatrzymane na sicie wewnętrznym. Rozsortowane frakcje zbierają się w kanałach na obwodzie maszyny (6) i są wygarniane do wylotów (7). Czysty materiał dodatkowo jest kierowany do separatora powietrznego (8) i opuszcza maszynę wylotem (10). Lekkie frakcje zostają wydalone przez wentylator (9) do cyklonu lub instalacji aspiracyjnej.

 

ZASTOSOWANIE

SIGMA jest przystosowana do czyszczenia wstępnego, sortowania słodu jęczmiennego, czyszczenia interwencyjnego (przewietrzania) zbóż, oleistych, kukurydzy, I innych ziaren twardych.

Z uwagi na znaczną wydajność maszyny co wiąże się z dużym przepływem czyszczonego surowca, SIGMA  wyposażona jest w czujniki przepływu które są zainstalowane na wylotach rozsortowanych frakcji maszyny. W przypadku przekroczenia ustawionych optymalnych wartości, impuls trafia do tablicy sterowniczej i sygnalizuje obsłudze nieprawidłowości np:

 • przekroczenie ustalonej wydajności
 • zmniejszenie dopływu materiału czyszczonego
 • uszkodzenie sit, niewłaściwe ustawienie rozdzielacza
 • zmiana jakości oczyszczanego surowca
 • optymalne wykorzystanie maszyny

Czujniki z wskaźnikami kontrolnymi są na wyposażeniu podstawowym maszyny.

SIGMA jest wykorzystywana w przemyśle browarnianym do wstępnego czyszczenia i sortowania jęczmienia browarnianego. Z powodzeniem wykorzystywana jest również do oddzielania kiełków z równoczesnym ich odsiewaniem, zastępuje tym samym dwie oddzielne maszyny do wykonania tych operacji technologicznych. Ponadto czyszczony jęczmień dzięki sile odśrodkowej działającej na ziarno w bębnach czyszczących SIGMY uzyskuje ścieranie łuski na ścianach bębna, dzięki temu następuje lepsza absorpcja wody w procesie moczenia.

DANE TECHNICZNE

DANE_TECHNICZNE

 

Jak widać z tabel wysoką wydajność i efektywne czyszczenie lub sortowanie można osiągnąć zajmując minimum powierzchni budynku a zainstalowana moc maszyny przedstawia się np:

 • SIGMA 752 A 40 t/godz              11,0 kW
 • SIGMA 1008 2B 220 t/godz       30.0 kW

 

PODSUMOWANIE

SIGMA Jest maszyną nowoczesną spełniającą wszelkie wymagania zbożowców, szczególnie cenna w magazynach i elewatorach przymłyńskich, gdzie może być również wykorzystywana w zależności od potrzeb między innymi do segregacji zbóż na frakcje konsumpcyjną i paszową.
W numerze 6/96 przedstawimy Państwu całą rodzinę sitowych wialni zbożowych Firmy DAMAS VIBAM do czyszczenia wstępnego, właściwego, sortowania zbóż 1 nasion.

 

AUTOR ARTYKUŁU: ANDRZEJ SERAFIN