innowacyjna_gospodarka

1) Opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polskagospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

2) Zapytanie ofertowe – MT RESTA 2014,MT CONSTRUMA 2014,MT RIGA AGRO 2014, ESTBUILT 2014

3) Zapytanie ofertowe – opracowanie materiałów promocyjnych

4) Zapytanie ofertowe BABOLNA 2014

5) Zapytanie ofertowe ESTBUILT 2015

6) Zapytanie ofertowe MT CONSTRUMA, MT RESTA 2015

7) Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG

8) Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji udziału, w charakterze wystawcy, w międzynarodowych targach ZIELEŃ TO ŻYCIE 2016

9) Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji udziału, w charakterze wystawcy, w międzynarodowych targach AGRO SHOW 2016

10) Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji udziału, w charakterze wystawcy, w międzynarodowych targach AGROTECH 2017

11) Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji udziału, w charakterze wystawcy, w międzynarodowych targach AUTOSTRADA 2017