O ZIARNA PRZYGOTOWYWANIU Z HUMOREM – KOMIKS

Slajd1-300x225

Co się dzieje zanim ziarna zbóż i traw trafią do rolnika jako produkt odpowiednio przygotowany do wysiewu? Muszą przejść długi proces, którego głównymi etapami są czyszczenie, sortowanie i zaprawianie. I choć w tym temacie zawsze zachowujemy powagę i podchodzimy do sprawy bardzo serio, to raz można zrobić mały wyjątek. Na chwilę rozluźnienia proponuję minikomiks przedstawiający skomplikowaną drogę ziarenek, które muszą rzetelnie przejść przez wszystkie etapy procesu technologicznego, by finalnie trafić do rąk odbiorcy.

 KROK PIERWSZY: CZYSZCZENIE WSTĘPNE

KROK PIERWSZY: CZYSZCZENIE WSTĘPNE

KROK DRUGI: PRZEWIETRZANIE

KROK DRUGI: PRZEWIETRZANIE

KROK TRZECI: SUSZENIE

KROK TRZECI: SUSZENIE

KROK CZWARTY: SKŁADOWANIE

KROK CZWARTY: SKŁADOWANIE

KROK PIĄTY: SORTOWANIE WG GRUBOŚCI

KROK PIĄTY: SORTOWANIE WG GRUBOŚCI

KROK SZÓSTY: SORTOWANIE WEDŁUG DŁUGOŚCI

KROK SZÓSTY: SORTOWANIE WEDŁUG DŁUGOŚCI

KROK SIÓDMY: SORTOWANIE UWZGLĘDNIAJĄCE CIĘŻAR WŁAŚCIWY

KROK SIÓDMY: SORTOWANIE UWZGLĘDNIAJĄCE CIĘŻAR WŁAŚCIWY

NUMER 1!

Odpowiednio oczyszczone, wysuszone i przesortowane nasiona mogą zostać poddane kolejnym procesom przygotowującym je do wysiewu.

Odpowiednio oczyszczone, wysuszone i przesortowane nasiona mogą zostać poddane kolejnym procesom przygotowującym je do wysiewu.

KROK ÓSMY: ZAPRAWIANIE

KROK ÓSMY: ZAPRAWIANIE

KROK DZIEWIĄTY: PRÓBKOWANIE

KROK DZIEWIĄTY: PRÓBKOWANIE

KROK DZIESIĄTY: PAKOWANIE

KROK DZIESIĄTY: PAKOWANIE

KROK JEDENASTY: MAGAZYNOWANIE

KROK JEDENASTY: MAGAZYNOWANIE

KROK JEDENASTY: MAGAZYNOWANIE

KROK JEDENASTY: MAGAZYNOWANIE

W ten oto sposób otrzymujemy wyselekcjonowane ziarna najlepszej jakości, zaprawione, czekające na następny etap swojej podróży – wysiew.

Źródło: DAMAS ( www.damas.com)