MASZYNA CZYSZCZĄCO SORTUJĄCA SIGMA

Opis maszyny

Sigma jest wysokiej wydajności maszyną czyszczącą i sortującą. Jej podstawową funkcją jest czyszczenie wstępne nasion i zbóż, klasyfikowanie słodu jęczmiennego, a także przemysłowe czyszczenie nasion twardych. Maszyna wymaga bardzo mało miejsca i w związku z tym może być łatwo zainstalowana w istniejących zakładach. Pracuje niemal bez wibracji. Efekt polerowania powierzchni ziarna obrotowymi ekranami pozwala na osiągniecie znacznie wyższego poziomu higieny czyszczenia, jak ogranicza występowanie bakterii i grzybów.

Ograniczenia użycia pestycydów i społeczne poparcie co do zmniejszenia ich stosowania zmienia gospodarkę rolną która redukuje ich użycie w produkcji. Skutkiem natychmiastowym zmniejszania ilości używanych pestycydów w produkcji rolnej będzie wyższa zawartość bakterii i grzybów, zarodków, szkodników, itd. w zboże dostarczanym do zakładów nasiennych, młynów czy spichrzy. W tym samym czasie odbiorcy (słodownie, młyny itp.) będą zainteresowane w otrzymywaniu zbóż o wysokim standardzie higieny .
Przewidujemy że w przyszłości dostawcy zbóż spotkają się z nowymi żądaniami od swoich klientów. Planetarny separator bębnowy Sigma firmy Damas efektywnie czyści i poleruje zboże podczas jednego procesu czyszczenia. Wyjątkowo wysoki poziom czyszczenia zboża i polerowania powierzchni ziarna otrzymuje się dzięki zastosowaniu dużej siły odśrodkowej w procesie czyszczenia. Sigma efektywnie eliminuje w dużo większym stopniu niż tradycyjne maszyny czyszczące bakterie i formy grzybicze, drobnoustroje, metale ciężkie, pozostałości pestycydów, szkodniki, toksyny, itp.
damas SIgma

 

  1. OBRÓT CAŁEJ SEKCJI
  2. OBRÓT POJEDYNCZEGO BĘBNA SITOWEGO

Zasada działania

Sigma Damas - schemat
Surowiec (1) jest podawany do bębnów sitowych (3) poprzez rozdzielacz obrotowy (2). Bębny sitowe obracają się planetarnie tzn. wokół własnej osi (4) i w tym samym czasie wirują wokół osi maszyny. Powstała w ten sposób siła odśrodkowa dociska ziarno do ścian bębnów sitowych i proces czyszczenia polega na odsianiu drobnych frakcji przez sito zewnętrzne (5). Grube odpady zostają zatrzymane na sicie wewnętrznym. Rozsortowane frakcje zbierają się w kanałach na obwodzie maszyny (6) i są wygarniane do wylotów (7). Czysty materiał dodatkowo jest kierowany do separatora powietrznego (8) i opuszcza maszynę wylotem (10). Lekkie frakcje zostają wydalone przez wentylator (9) do cyklonu lub instalacji aspiracyjnej.

Dane techniczne:

Wymiary – skrót

oddo
Wysokość 2930 mm3410 mm
Średnica1635 mm2300 mm
Maksymalna długość3165 mm4440 mm
Waga bez separatora powietrznego1800 kg4800 kg
Waga separatora z wentylatorem 300 kg900 kg

Wydajność ogólna – skrót

od do
Czyszczenie wstępne (pszenica)45 t/h 220 t/h
Kwalifikacja jęczmienia browarnego 10 t/h 50 t/h
Standardowe czyszczenie jęczmienia 20 t/h 100 t/h
Przemysłowe czyszczenie, rzepak15 t/h 80 t/h
Przemysłowe czyszczenie, słonecznik 20 t/h 90 t/h

Czyszczenie wstępne

Czyszczenie wstępne 752 753 754 1004 1004 7567561006100610081008
AAAABA2AA2AA2B
Pszenica, 18%, H2O45 t/h65 t/h85 t/h85 t/h110 t/h85 t/h130 t/h85 t/h165 t/h85 t/h220 t/h
Jęczmień, 18%, H2O 40 t/h60 t/h80 t/h80 t/h100 t/h80 t/h120 t/h80 t/h150 t/h80 t/h200 t/h
Kukurydza, 35%, H2O25 t/h35 t/h45 t/h45 t/h55 t/h45 t/h70 t/h45 t/h80 t/h45 t/h110 t/h
Kukurydza, 45%,H2O 20 t/h30 t/h40 t/h40 t/h50 t/h40 t/h60 t/h40 t/h75 t/h40 t/h100 t/h
Rzepak, 17%, H2O30 t/h50 t/h60 t/h60 t/h80 t/h60 t/h100 t/h60 t/h120 t/h60 t/h160 t/h
Ryż/słonecznik, 18%, H2O 20 t/h30 t/h40 t/h40 t/h50 t/h40 t/h60 t/h40 t/h75 t/h40 t/h100 t/h

Czyszczenie przemysłowe

Czyszczenie przemysłowe752753 75410041004 756756 1006100610081008
AAAABA2AA2AA2B
Rzepak, 9%, H2O 15 t/h25 t/h30 t/h40 t/h40 t/h40 t/h50 t/h40 t/h60 t/h40 t/h80 t/h
Rzepak, 17%, H2O10 t/h15 t/h20 t/h25 t/h25 t/h30 t/h30 t/h30 t/h40 t/h30 t/h50 t/h
Słonecznik, 9%, H2O 20 t/h30 t/h40 t/h45 t/h45 t/h45 t/h55 t/h45 t/h70 t/h45 t/h90 t/h
Słonecznik, 15%, H2O 16 t/h24 t/h30 t/h35 t/h35 t/h35 t/h40 t/h35 t/h50 t/h35 t/h70 t/h

Czyszczenie interwencyjne

Czyszczenie interwencyjne752753 75410041004 756756 1006100610081008
AAAABA2AA2AA2B
Jęczmień, 14%, H2O 20 t/h 30 t/h 40 t/h 50 t/h 50 t/h 60 t/h 60 t/h 75 t/h 75 t/h 80 t/h 100 t/h

Sortowanie słodu jęczmienny

Słód jęczmienny752753 75410041004 756756 1006100610081008
AAAABA2AA2AA2B
20% separacja4 t/h6 t/h8 t/h10 t/h10 t/h12 t/h12 t/h15 t/h15 t/h20 t/h20 t/h
15% separacja 6 t/h9 t/h12 t/h15 t/h15 t/h18 t/h18 t/h22 t/h22 t/h30 t/h30 t/h
10% separacja 10 t/h15 t/h20 t/h25 t/h25 t/h30 t/h30 t/h37 t/h37 t/h50 t/h50 t/h

Ilość wydalanego powietrza z systemów aspiracyjnych

Systemy obiegu powietrza752/75410041004 756100610081008
AABA2AA2B
System otwarty I-III 1000 m3/h3-5 3-55-73-52x3-53-52x5-7
System zamknięty IV 1000 m3/h1.2-1.51.2-1.51.5-2.0 1.2-1.5 2x1.2-1.51.2-1.52x 1.5-2.0
Typy cyklonów UC-110UC-110 UC-140 UC-1102xUC-110 UC-110 2xUC-140

Czyszczenie i polerowanie

Czyszczenie i polerowanie ziarna

WYŻSZY STANDARD HIGIENY ZBÓŻ POŁĄCZENIE CZYSZCZENIA I POLEROWANIA
Ograniczenia użycia pestycydów i społeczne poparcie co do zmniejszenia ich stosowania zmienia gospodarkę rolną, która redukuje ich użycie w produkcji. Skutkiem natychmiastowym zmniejszania ilości używanych pestycydów w produkcji rolnej będzie wyższa zawartość bakterii i grzybów, zarodków, szkodników itd. w zbożu dostarczanym do zakładów nasiennych, młynów czy spichrzy. W tym samym czasie odbiorcy (słodownie, młyny itp.) będą zainteresowane otrzymywaniem zbóż o wysokim standardzie higieny.

Przewidujemy, że w przyszłości dostawcy zbóż spotkają się z nowymi żądaniami od swoich klientów. Planetarny separator bębnowy Sigma firmy Damas efektywnie czyści i poleruje zboże podczas jednego procesu czyszczenia. Wyjątkowo wysoki poziom czyszczenia zboża i polerowania powierzchni ziarna otrzymuje się dzięki zastosowaniu dużej siły odśrodkowej w procesie czyszczenia. Sigma efektywnie eliminuje, w dużo większym stopniu niż tradycyjne maszyny czyszczące, bakterie i formy grzybicze, drobnoustroje, metale ciężkie, pozostałości pestycydów, szkodniki, toksyny, itp.

Wynik analizy mikrobiologicznej wykonanej przez „Biotechno-logical Institute Kolding” wykazały, że Sigma bardziej efektywnie niż tradycyjne płaskie maszyny czyszczące usuwa bakterie i grzyby.

Przewaga SIGMY

Młynarstwie
Efektywne polerowanie w połączeniu z czyszczeniem wstępnym na przyjęciu zboża zapewnia trzy podstawowe korzyści:

  1. Podwyższanie standardu higieny zbóż przyjmowanych do młyna, jak i przekazywanych do mielenia.
  2. Szybsze nawilżanie zboża – krótszy czas nawilżania ziarna eliminuje długie działanie wilgoci na czynniki mikro organiczne i w konsekwencji daje pewność jakości produktu końcowego.
  3. Szybkie nawilżanie zwiększa wydajność nawilżania, co zwalnia powierzchnię zbiorników i w konsekwencji daje możliwość montowania tańszych instalacji.

Przemyśle słodowym

  1. W słodowniach efektywne polerowanie w połączeniu z czyszczeniem jęczmienia zapewnia wyższą higienę przechowywanego zboża, jak i produktu końcowego. Sigma eliminuje szkodliwe skutki działania ciepła i wilgoci na toksyny.
  2. Zdolność połączenia przez Sigmę w jednym procesie odkiełkowania i czyszczenia słodu zapewnia tańsze i prostsze instalacje.

Nasiennictwie
Przeprowadzone próby udowodniły, że materiał siewny przeczyszczony wstępnie i przepolerowany na Sigmie charakteryzuje się:

  1. Znacznie szybszym kiełkowaniem ziaren po siewie
    z powodu lepszej absorpcji wilgoci. W konsekwencji łatwiej będzie wygrać zbożu z chwastami, co zmniejszy ilość zużywanych pestycydów.

Wyniki testów

Pszenica Materiał przed
Czyszczeniem - ilość
Materiał przeczyszczony
na tradycyjnej maszynie
sitowo / powietrznej - ilość
Materiał przeczyszczony
na SIGMIE - ilość
Wyniki analizy Suchego
materiału
12,24% H2O
Wyniki analizy
materiału po nawilżeniu
do 16,5% H2O i
leżakowaniu przez 10
godz.
Ogólna liczba bakterii 153000 g147000 g46000 gX
Enterobakterie149000 g136000 g45000gX
Grzyby, pleśnie 2600 g1900 g<100 gX

Zobacz również