CO DAJE NAM ZAPRAWIANIE NASION? ZAPRAWIARKI NOROGARD

Co daje nam zaprawianie nasion?

Ewolucja zapraw

Do pierwszych odnotowanych w historii zapraw nasion należały stosowane w starożytnym Egipcie i Rzymie: sok z cebuli i wyciąg z cyprysa. Od połowy XVII w. stosuje się zaprawy z wody morskiej, natomiast produkty na bazie miedzi są w użyciu od połowy XVIII w. Inne istotne zmiany to wprowadzenie arszeniku, używanego od 1740 r. do 1808 r., oraz w rtęci, używanej od 1915 r. do 1982 r.

Obecnie niemal wszystkie produkty używane do zaprawiania nasion wytwarzane są na bazie wody i stosowane w bardzo niewielkich dawkach, co wymaga użycia bardziej precyzyjnych urządzeń do zaprawiania.

Mniejsze obciążenie środowiska naturalnego aktywnymi składnikami

Zaprawianie nasion jest czasami jedynym sposobem zwalczania niektórych zarazków przenoszonych przez nasiona.

Zaprawianie nasion może być niezwykle skuteczne w zwalczaniu wczesnosezonowych szkodników i chorób przy użyciu znacznie mniejszych dawek niż w przypadku wielu alternatywnych środków stosowanych na liście lub na glebę.

Przyjazne dla środowiska

Użycie zaprawy nasion zmniejsza obszar kontaktu ze środkiem ochrony roślin z 10.000 m2 w przypadku środków stosowanych na liście lub 500 mw przypadku tych wprowadzanych do gleby – do zaledwie 50 m2.

Wymagania dotyczące zaprawiania

Wymagania, jakie muszą spełnić urządzenia do zaprawiania nasion:

  • Prawidłowa dawka (norma załadunku)
  • Dostateczna jednolitość ziaren
  • Wydajność (w kilogramach/tonach na godzinę)
  • Brak zagrożenia dla operatora i rolnika

Brak zagrożenia dla środowiska

Proces zaprawiania

Proces ten przebiega zasadniczo tak samo w przypadku wszystkich urządzeń do zaprawiania nasion.

Musi być znana objętość lub ciężar nasion, a także ilość zaprawy.  Moc dawki podawana jest w ml/100 kg.

Proces zaczyna się od nałożenia produktu na nasiona.

Przed wyładowaniem nasiona są dokładnie mieszane; ocieranie się nasion o siebie w trakcie mieszania zapewnia pełne rozprowadzenie produktu.

Bejcowanie: Najbardziej powszechna metoda zaprawiania nasion. Nasiona są bejcowane za pomocą suchego preparatu lub poddawane obróbce mokrej z użyciem zawiesiny lub preparatu płynnego. Bejce są nakładane w gospodarstwie rolnika lub w specjalistycznych zakładach zaprawiania nasion.

Powlekanie nasion: Do preparatu dodawane jest jest specjalne lepiszcze, aby zwiększyć jego przyczepność do nasion i zredukować wpływ wielkości i kształtu ziaren. Powlekanie wymaga stosowania zaawansowanych technologii aplikowania zaprawy.

Granulowanie ziaren: Najbardziej skomplikowana technologia zaprawiania ziaren, która zmienia ich kształt fizyczny, a w konsekwencji zwiększa zdolność wysiewu i ułatwia przewóz. Granulowanie wymaga stosowania specjalnych urządzeń i technik aplikowania i jest najdroższą metodą zaprawiania

Urządzenie do zaprawiania ciągłego

Przepływ ciągły – strumieniowy.

Nasiona i produkt wprowadzane są w sposób ciągły.  Również procesy mieszania i wyładowywania mają ciągły przebieg.

Instalacja

Duże znaczenie ma prawidłowa instalacja urządzeń do zaprawiania. Poniżej zamieszczono schemat ideowy pokazujący urządzenie z pulpitem sterowania zdalnego i pompami przesyłowymi. Zastosowanie zbiornika buforowego i zbiornika odbiorczego zapewnia ciągła pracę urządzenia.

 

Zaprawiarka R45

Zaprawiarka R45