PRÓBOBIERZ AUTOMATYCZNY

Opis

PRÓBOBIERZ AUTOMATYCZNY

Urządzenie zapewnia swobodny przepływ surowca przez próbobierz bez blokowania przepływu. Szczelina probiercza przechodząc przez strumień przepływającego surowca zapewnia pobranie reprezentatywnej próby surowca, bez blokowania przepływu tegoż surowca przez instalację grawitacyjną. Pobrana próba kierowana jest do wylotu z próbobierza i zbierana np. w pojemnikach (pojemniki oraz instalacja odbioru prób nie jest przedmiotem dostawy). Skrzynka sterownicza posiada potencjometr, który umożliwia operatorowi płynną regulację częstotliwości przejścia szczeliny probierczej przez strumień ziarna. Szczelina probiercza posiada regulację swojej szerokości.

Schemat

PRÓBOBIERZ AUTOMATYCZNY

Zobacz również